Zadzwoń

+48 604 237 194

Kotły CO 5 klasy - niskie koszty ogrzewania i olbrzymia korzyść dla środowiska

Przyszło nam żyć w czasach, kiedy realnie możemy obawiać się braku dostępu do podstawowych dóbr, jakie może dać natura następnym pokoleniom. Dramatycznie niskie zasoby wody, góry plastiku i innych, trudnych do unieszkodliwienia odpadów, susze, wreszcie – powietrze, którym nie da się oddychać. To widmo niedalekiej przyszłości. W kwestii jakości powietrza pierwszym, zdecydowanym krokiem ustawodawców jest regulacja rynkowa, która pozwoli na dystrybucję wyłącznie kotłów 5 klasy. Co to za piece grzewcze i jakie niosą korzyści?

Smog a kotły 5 klasy – jaka jest między nimi relacja?

Zjawisko smogu to rzeczywistość większości polskich miast, zwłaszcza w okresie grzewczym. Zjawisko to jest szkodliwe, wywołując między innymi choroby układu oddechowego, a w niektórych przypadkach może być śmiertelne. Smog to jedynie nieunikniony efekt dramatycznej jakości kotłów CO, jakie pracują w polskich domostwach. Na dzień dzisiejszy szacuje się, że około 70-80% to wciąż kotły zasypowe starej generacji, których według obowiązującej normy z 2014 r. nie da się zakwalifikować do żadnej z klas.

Przestarzałą, mocno szkodliwą dla atmosfery technologię mają zastąpić kotły 5 klasy. Ekologiczne piece grzewcze są tak skonstruowane, aby zmaksymalizować efektywność spalania, jednocześnie minimalizując ilość zużywanego opału. Zgodnie z normą emisyjną, efektywność spalania w piecach CO 5 klasy musi być na poziomie nie mniejszym niż 88%, bardzo wyśrubowane są również poziomy emisji pyłów, dwutlenku węgla oraz gazowych związków organicznych.

Zmniejszona emisja spalin wynika także z kontrolowanego dozowania opału. Kotły 5 klasy z podajnikiem tym właśnie różnią się od starych „kopciuchów” - w bezklasowych piecach węglowych, opał dozuje się „na oko”, co powoduje często albo niedogrzanie, albo przegrzanie pomieszczeń. To nieefektywna forma wykorzystania węgla. Kotły CO z podajnikiem posiadają sterownik oraz mechanizm dozujący opał do komory spalania. Wykorzystuje się tyle węgla ile rzeczywiście potrzebne jest do otrzymania oczekiwanej temperatury w pomieszczeniach. To podwójna korzyść – tak dla środowiska, jak i dla kieszeni gospodarza.

Daj dobry przykład – wymień kocioł CO na 5 klasy!

W lokalnych społecznościach wiele mówi się o smogu i problemach z nim związanych. W mediach to gorący temat, jednak traktuje się go bardziej jako ciekawostkę, zjawisko, na które nie mamy bezpośrednio wpływu. To błąd! Kotły CO 5 klasy to urządzenia już dostępne na naszym rynku. Wraz z rokiem 2020, według dyrektywy unijnej (tzw. ecodesign), możliwe będzie wyłącznie kupienie kotła 5 klasy. Nie ominie to nikogo – wymiana pieca grzewczego to w tej chwili ważna kwestia. Warto więc skorzystać z ulg, możliwa jest dotacja na wymianę pieca CO.

W lokalnych społecznościach brakuje dobrego przykładu. Ludzie niechętnie podchodzą do niesprawdzonych lub mało popularnych działań. Wymiana urządzenia na kocioł 5 klasy z podajnikiem to niepodważalne korzyści – przede wszystkim czyste powietrze, w tym przede wszystkim dla dzieci i seniorów, którzy najbardziej odczuwają na sobie efekty smogu...