Zadzwoń

+48 604 237 194

KOCIOŁ NA DREWNO PELLPAL D 25KW

(+48) Biuro: 62 741-92-67
(+48) Kom.: 604-237-194

biuro@kotly-bialek.plGodziny pracy

Pn.: - Pt.: 7:00 - 17:00

Sb.: 8:00 - 11:00

9 300,00 zł

brutto


7 560,98 zł netto

Raty24 - zakupy na raty przez internet

 Kocioł PellPal D o mocy 25 kW na drewno łączy w sobie funkcjonalność, prostą obsługę i wytrzymałą konstrukcję. Zastosowanie odnajdzie w gospodarstwie domowym, którego powierzchnia nie przekracza 250 m² - idealnie nadaje się zarówno do ogrzewania pomieszczeń, jak i podgrzewania wody użytkowej. Spalanym paliwem są polana umieszczane w specjalnie zaprojektowanej komorze, która zapewnia łatwą obsługę pieca, załadunek wymaganego opału, a także konserwację komory oraz kanałów konwekcyjnych przez użytkownika.

Podczas badań zgodnych z normą EN 303-5 dotyczącej emisji tlenku węgla, substancji smolistych, pyłów oraz poziomu wymaganej sprawności kocioł na drewno PellPal D o mocy 25 kW uzyskał najwyższą, 5 klasę. Zgodnie z wynikiem, urządzenie cechuje się wysoką sprawnością, która sięga powyżej 90%, klasą energetyczną A+, a także niskiej emisyjności pyłów zawieszonych w powietrzu o poziomie niższym od 20 mg/m3. Ponadto urządzenie grzewcze spełnia założenia projektu EcoDesign, które dotyczą właściwości energetyczno-emisyjnych dla kotłów pracujących w układzie centralnego ogrzewania.

Zgodnie z indywidualnymi preferencjami użytkownika, kocioł PellPal D o mocy 25 kW może pracować w otwartym lub zamkniętym układzie. W przypadku wyboru pierwszej opcji wystarczy jedynie zastosować wzbiorcze naczynie otwarte. Z kolei do systemu zamkniętego niezbędne jest dobranie zewnętrznych elementów wyposażenia, do których należy wężownica zapobiegająca przegrzaniu, naczynie przeponowe zabezpieczające przed nagłymi skokami ciśnienia, zawór bezpieczeństwa DBV 2, a także zawór zabezpieczenia termicznego SYR 5067. Zgodnie z wybranym układem, do każdego z nich obowiązkowe jest wyposażenie kotła w specjalny zbiornik akumulacyjny. W przypadku kotła PellPal D o mocy 25 kW wymagany jest zbiornik akumulacyjny lub zespół zbiorników o pojemności minimalnej 1050 litrów.

Zgodnie z wymaganiami ekoprojektu (Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1189) kotły z ręcznym zasypem paliwa należy eksploatować z wodnym zasobnikiem ciepła, zbiornikiem akumulacyjnym o pojemności zależnej od mocy cieplnej. Wymagana pojemność zbiornika akumulacyjnego została określona zgodnie z wymaganiami normy EN 303-5 oraz Rozporządzenia parlamentu UE 2015/1189. Wg w/w wymagań pojemność zbiornika akumulacyjnego nie może być mniejsza niż wskazana w danych technicznych kotła PellPal D.

W cenie kotła otrzymują Państwo miarkownik ciągu oraz termometr

Podstawowe dane techniczne kotła PELLPAL D o mocy 25 kW

 • znamionowa moc cieplna: 25 kW
 • powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń: do 250 m2
 • powierzchnia grzewcza kotła: 3,5 m2
 • sprawność cieplna: 90,3 %
 • klasa energetyczna: A+
 • ciśnienie robocze: 2 bary
 • pojemność wodna kotła: 87 litrów
 • maksymalna temperatura robocza: 95 OC
 • ciąg kominowy: 0,25 mbar
 • masa załadunku opału: 13 kg
 • długość kłód (polan drewna): 240 - 260 mm
 • średnica kłód (polan drewna): FI 30 - 120 mm
 • masa kotła: 350 kg
 • pojemność zbiornika akumulacyjnego: 1050 litrów

CERTYFIKAT PELLPAL D25.jpg

Moc 20KW
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń 160-200m2

Budowa kotła PELLPAL D 25 kW

Korpus kotła i płaszcze zewnętrzne wykonane są z atestowanej blachy kotłowej P265GH o grubości 5 mm. Poszczególne elementy kotła wycinane są laserowo co zapewnia maksymalną dokładność i 100 % powtarzalność poszczególnych elementów, z których składa się dane urządzenie grzewcze.
Konstrukcja oparta jest o wymiennik z poziomymi kanałami konwekcyjnymi umieszczonymi w górnej części komory paleniska. W dolnej części kotła znajduje się palenisko wyposażone w ruszt żeliwny składający się z ułożonych obok siebie belek żeliwnych.
Kocioł wyposażony został w szczelnie zamykane drzwiczki umożliwiające obsługę kotła, załadunek opału, czyszczenie kanałów konwekcyjnych i komory spalania. W dolnych drzwiczkach zaprojektowana została klapka, której pozycja regulowana jest poprzez miarkownik ciągu powietrza Regulus. Wylot komina (czopuch) umieszczony jest z tyłu kotła. Króćce służące do podłączenia kotła do instalacji grzewczej znajdują się na górze kotła oraz w jego tylnej części. Na górze kotła znadują się również króćce służące do montażu miarkownika ciągu sterującego pracą klapki dopływu powietrza.

Wymiary kotła na drewno PELLPAL D o mocy 25 kW:

 • szerokość korpusu kotła (B1): 488 mm
 • szerokość kotła z króćcami i wziernikami (B): 676 mm
 • głębokość korpusu kotła (L1): 670 mm
 • głębokość kotła z rączkami i czopuchem (L): 1085 mm
 • wysokość korpusu kotła (H): 1368 mm
 • wysokość od podłogi do środka czopucha (H1): 1245 mm (+/- 20 mm - regulacja nóżkami)
 • średnica czopucha (D): 177,8 mm
 • króćce wodne do podłączenia miarkownika ciągu: DN 25, 3/4 cala
 • króćce wodne instalacji: DN 40, G 1 1/2 cala

Wymiary komory na opał w kotle PELLPAL D 25 kW:

 • szerokość: 330 mm
 • głębokość (z wsypem): 427 mm
 • wysokość (od rusztów żeliwnych): 729 mm

Likwidacja kotła po zużyciu


Kocioł po wyeksploatowaniu i zużyciu należy złomować.

Przed złomowaniem kotła należy zdemontować wszystkie części połączone śrubami, oraz sterownik i motoreduktor wraz z przewodami, które podlegają selektywnej zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu utylizacji. Części te należy odprowadzać do wyznaczonych lokalnie miejsc zbiórki. Pozostałe części podlegają zbiórce jako złom stalowy.

 

Uwaga:
Należy zachować środki ostrożności i bezpieczeństwa podczas demontażu stosując odpowiednie narzędzia mechaniczne oraz środki ochrony osobistej (rękawice, okulary, odzież, itp.)

 

Art.  37.  [Obowiązek nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych]

Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.

Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.

Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

Dystrybutor jest obowiązany do umieszczenia w widocznym miejscu w punkcie sprzedaży informacji w zakresie, o którym mowa w ust. 1-3. Dystrybutor udostępniający na rynku sprzęt za pomocą środków porozumiewania się na odległość jest obowiązany do przekazania tych informacji w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi, w szczególności na stronie internetowej lub w formie komunikatu.

 

Art.  39.  [Obowiązki dystrybutora]

Dystrybutor jest obowiązany do:

1)

udostępniania na rynku wyłącznie sprzętu:

a)

wprowadzonego do obrotu przez wprowadzającego sprzęt wpisanego do rejestru lub pochodzącego od producenta, który wyznaczył autoryzowanego przedstawiciela wpisanego do rejestru,

b)

oznakowanego zgodnie z art. 14 ust. 1;

2)

umieszczenia w widocznym miejscu w punkcie sprzedaży informacji o punktach zbierania zużytego sprzętu, a w przypadku udostępniania na rynku sprzętu za pomocą środków porozumiewania się na odległość - do przekazania tych informacji w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi, w szczególności na stronie internetowej lub w formie komunikatu;

3)

udostępniania na rynku sprzętu wraz z dołączoną do niego informacją, o której mowa w art. 13 ust. 1, w przypadku sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

 

Proponowane punkty odbioru złomu i utylizacji zużytych urządzeń grzewczych:

P.H.P.U. "ROLBUD"

Michał Michalak

Lubomierz 3

63-300 Pleszew

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE - DOFINANSOWANIE KOTŁÓW

Krytyczny stan powietrza, jaki notuje się przez ostatnie lata w Polsce, wymagał przez ustawodawców podjęcia bardzo konkretnych działań. Program Czyste Powietrze powstał z myślą o zmotywowaniu polskiego społeczeństwa do tzw. termomodernizacji. Polega ona na wymianie tych elementów wyposażenia i konstrukcji domu, które powodują straty ciepła lub generują szkodliwe dla środowiska substancje. Motywacją do zmian mają być dodatkowe środki finansowe dla Polaków.

Celem Programu Czyste powietrze jest przede wszystkim ograniczenie emisji zanieczyszczeń – szkodliwych dla zdrowia produktów spalania paliw stałych. Dlatego pierwszym założeniem programu jest dofinansowanie do wymiany starych, bezklasowych pieców C.O. na ekologiczne kotły 5 klasy. To jednak nie wszystko, co możemy zrobić, by spalać mniej opału. Chodzi również o wspomnianą wcześniej termomodernizację budynku. Przykładem jest wymiana okien na energooszczędne, zastosowanie odpowiedniej klasy izolacji termicznej, montaż odnawialnych źródeł energii, itp.

Zasady Programu Czyste Powietrze – kto dostanie dofinansowanie i na jakich zasadach

Dofinansowanie do kotłów C.O. skierowane jest do osób prywatnych, czyli gospodarzy, którzy ogrzewają rodzinne domostwa. Z Programu Czyste Powietrze mogą skorzystać zarówno posiadacze starych domów, jak i tych, które dopiero się budują. Określone przez ustawodawców wymogi środowiskowe są podstawowym warunkiem uczestnictwa w programie. Prościej mówiąc – jeśli posiadany kocioł grzewczy nie spełnia warunków emisyjnych, wówczas jego wymiana na ekologiczny kocioł 5 klasy jest uzasadniona (a wręcz wskazana) i może zostać objęta programem.

Program Czyste Powietrze formalnie wszedł w życie wraz z rokiem 2018. Jego zakończenie planuje się na koniec roku 2029. Przez ten czas polski rząd ma przeznaczyć na dofinansowania do kotłów CO oraz na termomodernizację budynków około 100 miliardów złotych. Większa część tego budżetu stanowi dotacje bezzwrotne, około 40 miliardów będzie rozdane natomiast w formie pożyczek na dogodnych warunkach.

Jaka jest wysokość dofinansowania do wymiany kotła centralnego ogrzewania lub/i termomodernizacji domu jednorodzinnego? Maksymalna wartość dotacji to 53 tysiące złotych. Do tej kwoty obowiązują dotacje bezzwrotne. Program Czyste Powietrze przewiduje w niektórych przypadkach większe dotacje, jednak jeśli przekroczą one 53 tysiące złotych, nadwyżka zostanie wypłacona w formie pożyczki. Minimalna wartość dofinansowania do wymiany pieca grzewczego to 7 tysięcy złotych.

Jeśli chcielibyśmy uzyskać dotację do kotła C.O. lub na termomodernizację domu, powinniśmy złożyć wnioski w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na stronie tej jednostki można znaleźć również dokładny regulamin składania wniosków oraz postępowanie krok po kroku, które zdecydowanie ułatwi uczestnictwo w Programie Czyste Powietrze. Czas na składanie wniosków upływa z dniem 30 czerwca 2027 r. Wnioski na dotację do kotłów 5 klasy można złożyć na dwa sposoby – w formie papierowej, korzystając z formularzy na stronie WFOŚiG, jak i w formie elektronicznej, w panelu beneficjenta.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów wszystkie zamówienia realizujemy w najkrótszym możliwym czasie, czyli w tym samym dniu lub maksymalnie w dniu następnym.  Klienci otrzymują informację o przyjęciu zamówienia i jego realizacji, mają także możliwość śledzenia przesyłki na każdym etapie od wysłania do dostarczenia.

Wszystkie zamówione towary zabezpieczamy na czas transportu, dzięki czemu gotowe są do użytkowania bezpośrednio po rozpakowaniu.

Forma Przedpłata Pobranie Waga
Kurier GLS 16 zł 21 zł do 27 kg
Paczka 48 11 zł 16 zł do 25 kg
Pocztex 24 16 zł 21 zł do 29 kg
Kurier inPost 13,50 zł 17,50 zł do 20 kg
Paczkomaty inPost 11,50 zł 13,50 zł do 15 kg
Polecony inPost 4,89 zł --- do 1 kg
Przesyłka gabarytowa 35 zł 40 zł od 30 kg
Przesyłka paletowa RABEN 100 zł 120 zł od 50 kg
Darmowa dostawa od 350 zł

* Darmowa dostawa nie dotyczy przesyłek gabarytowych oraz paletowych.